Kwalifikacje

Mój główny obszar zainteresowań i kwalifikacji

Web Development90%
Research90%
JavaScript90%
HTML & CSS80%

Mówią, że obraz mówi więcej niż tysiąc słów. Dlatego swoje kwalifikacje i zgrubny zakres, w których mogę pomóc przedstawiłam poniższym diagramem (polecam otworzyć w osobnym oknie):