Oferta

Co aktualnie znajdziesz w mojej ofercie?

Konsultacje

Spotkanie online lub rozmowa telefoniczna. Dostępne w trzech wymiarach czasowych: 15, 30 i 45 minut.

Darmowe, 15-minutowe spotkanie

Które zdecydowanie polecam na start naszej ewentualnej współpracy.

Umów spotkanie

Konsultacje płatne

Pojedyncze spotkanie, skupione na jakimś problemie. Przedstawienie i omówienie rozwiązania, może umówienie się na kolejne jedno czy dwa spotkania. Bez planowania długookresowej współpracy.

W przypadku planowania długookresowej współpracy – również zaczynamy od przynajmniej jednego/dwóch spotkań „wstępnych”.

Zakup konsultację

Konsultacje++

Forma, która powstała w odpowiedzi na duże zainteresowanie ofertą mentoringu.

„Lżejsza” forma mentoringu. Umawiamy się na regularne spotkania w danym okresie. Rezerwuje dla Ciebie miejsce w kalendarzu. Spotykamy się regularnie. Angażuje się głównie podczas spotkań oraz przygotowując się do nich czy przesyłając materiały po spotkaniach.

Ograniczona liczba miejsc. W razie braku dostępności, możesz zapisać się na listę oczekujących.

Więcej informacji?